ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ประจำปี 2563

นายบัวริน ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรแต่ละหน่วยงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

Message us