หน้าแรก

TIMELINE ACTIVE

loading
 1. เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
  1.4 สาชาวิชายานยนต์
  1.5 สาชาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  1.6 สาชาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 1. เปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2562
  1.1 สาชาวิชาการบัญชี
  1.2 สาชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.3 สาชาวิชาธุรกิจการกีฬา
  1.4 สาชาวิชาเทคนิคยานยนต์
  1.5 สาชาวิชาไฟฟ้า

LINE @

Official Trailer 2020

แผนที่เส้นทางสู่วิทยาลัย

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

สถานศึกษาอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งนี้ เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม (ระดับ ปวช.),รถรับ-ส่งฟรี,เครื่องแบบนักเรียนฟรี,อุปกรณ์การเรียนฟรี

โครงการเรียนฟรี 15 ปี

 • สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ได้แก่
 1. เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ไม่มีค่าสมัครเรียน
 2. เครื่องแบบนักเรียนฟรี
 3. อุปกรณ์การเรียนฟรี
 4. รถรับ-ส่งฟรี
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 170 บาทต่อปี

หลักสูตรการศึกษา

 • สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
 • หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาช่างยานยนต์,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่อาชีพ

 • สถานศึกษา จัดทำหลักศุตรเสริมทักษะด้านกีฬา เพื่อเป็นก้าวแรกของการเล่นกีฬาให้เป็นอาชีพในอนาคต โดยการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด จัดตั้งเป็นอะคาเดมี่ ดังนี้
 • แคมป์ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
 • แคมป์ รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
 • แคมป์ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
 • แคมป์ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
 • แคมป์ฝึกบอลอาชีพ U-23

ฟุตบอลอาชีวะ U19 ชนะเลิศ ระดับชาติ 2563

ฟุตบอลหญิง รายการบุษบงก์คัพ อำเภอยางชุมน้อย ชนะเลิศ 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬา E-SPORT (ROV 1V1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬา E-SPORT (ROV 5V5) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

Message us