ประกาศผลแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล คัพที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


ผลแข่งขันฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล คัพที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ชนะเลิศ  ทีมเกศเกล้าวิทยา
  2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมเกศเกล้าวิทยา 2
  3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมโรงเรียนบ้านโต่งโต้น
Message us