วันขึ้นปีใหม่ 2564 กิจกรรมนันทนาการและจับฉลากของขวัญของนักเรียน นักศึกษา

ในวันที่ 22 มกราคม 2564  ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมขึ้นปีใหม่ 2564  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกาาเข้าร่วมกิจกรรม จัดโดย องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล โดยมีกิจกรรมนันทนาการ ดังนี้
1. กิจกรรมเข้าจังหวะ
2. เกมส์สนุกสนาม 5 เกมส์
3. จับฉลากของขวัญ
โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน คณะครู เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานจึงทำให้หารจัดกิจกรรมครัี้งสำเร็จด้วยดี

Message us