รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 การแข่งขันกีฬา E-SPORT อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ


ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายบัวริน  ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้มอบถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย  ในการแข่งขันกีฬา E-Sport  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 การแข่งขันกีฬา E-SPORT อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษ บริหารธุรกิจ ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน  ทีมของเราได้ลุยเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศ ได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของลูกชาว ขาว-แดง  และยังได้มีกองเชียร์นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยไปเชียร์กันถึงสนามแข่งขัน  โดยมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันดังนี้

 1. นายปฐมธนพงษ์  พิมศร
 2. นายวัชพล แก้วคำเลิศ
 3. นายยุทธนา จันทร์ตะ
 4. นายสกุลวัฒน์ นิลวัน
 5. นายกีรติ บุญขันธ์
 6. นายพีราวัตร สุภาพ
 7. นายกฤษณ์ดนัย มณีพันธ์
 8. นายสรศักดิ์ คำเหลือ
 9. นายอภิชัย นพพิบูลย์
 10. นายณรงค์ฤทธิ์ จริยามา
 11. นายภูริเดช เเสงเงิน
 12. นายจิระวิทย์  จารุวงษ์เสถียร   ครูผู้ฝึกสอน
 13. นาย อภิสอทธิ์  สายเงิน           ครูผู้ฝึกสอน

Message us