ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ประเพณีแข่งขันเรือยาวชาวอำเภอราษีไศล

เนื่องจากอำเภอราษีไศล มีการจัดประเพณีแข่งขันเรือยาว ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563 เป็นประจำทุกปี
ทางวิทยาลัยจึงขอหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563