ถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ หน้าอำเภอราษีไศล

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  นายบัวริน ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ หน้าอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)