สนามฟุตซอล วอลเลบอล ตะกร้อ ใหม่ เพื่อรองรับการเปิดสาขาธุรกิจการกีฬา ในปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล ทำการปรับปรุงสนามฟุตซอล วอลเลบอล ตะกร้อ ใหม่ เพื่อรองรับการเปิดสาขาธุรกิจการกีฬา ในปีการศึกษา 2564 โดยมีอาคารฟิตเนต สระว่ายน้ำ เพื่อขอเปิดสาขาใหม่ คือ “ธุรกิจการกีฬา” ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในการศึกษา 2564 ต่อไป