มอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปวช. 1 และ ปวส.1 นายบัวริน ลาภมูล ผอ.วท.พณิชยการราษีไศล ชี้แจงและมอบนโยบายการจัดการเรียนศึกษาในปีการศึกษา 2563 และแนวทางการปฏิบัติตนเองตามประกาศโรคระบาดโควิด 19 อีกทั้งยังได้แจกสมุดและหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ และผู้ปครองที่ร่วมปฐมนิเทศด้วย.
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม