ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลและครูช่างยนต์ ร่วมรับมอบอะไหล่รถยนต์จากอู่กลาง ณ วท.เทคนิคศรีสะเกษ


“ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563  นายบัวริน ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล และ นายอนุกูล บุญปก นายวสินธ์ ศรีเคลือบ ครูช่างยนต์ เข้าร่วมรับมอบอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์ จากอู่กลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เพื่อเป็นวัสดุ การเรียนการสอนในสาขาช่างยนต์  วิชาการทำสีรถยนต์ ในปีการศึกษา 2563 จึงขอขอบพระคุณทางอู่กลางและอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ “