เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุรินทร์

ในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้นำลูกเสือวิสามัญ จำนวน 75 นาย และผู้กำกับจำนวน 15 นาย เข้าค่ายพักแรม ประจำการศึกษา 2562  ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์  อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ระยะเวลา 3วัน 2 คืน  โดยมีพิธีการเปิดกองลูกเสือ โดยท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม