ผู้บริหาร ครูและนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ 10 มกราคม 2563  นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนฯพณิชยการราษีไศล ขึ้นรับเกียรติบัตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ (CBAC) จังหวัดชัยภูมิ ในการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 “Tri Domain Contests” ของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 รายการ  ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ บายศรีสูขวัญ ได้รับเหรียญทอง