ประกาศหยุดกรณีพิเศษ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ ๓๔ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัย เทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ประกาศหยุดกรณีพิเศษ