ประกาศกำหนดการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทคูปองสีชมพู)

ประกาศกำหนดการมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควต้า(ประเภทคูปองสีชมพู)

  • มอบตัวนักเรียนนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณหอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราษีไศล
Message us