โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ครั้งนี้เป็นการจัดครังที่ 1 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 โรงเรียน โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 วัน  ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล  โดยได้รับเกียรติจากท่านสุระสิทธิ์  จารุวงษ์เสถียร รองประธานสโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายบัวริน ลาภมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันต่อท่านประธานในพิธี

Message us