ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)


วันที่ 4-5 เมษายน 2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล  ได้เป็นศูนย์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)  จากสำนักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีนายบัวริน ลาภมูล  ผู้อำนวยการศูนย์การทดสอบ  เป็นประธานในการทอกสอบ และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานของ สทศ. จำนวน 2 ท่าน มาร่วมสังเกตการณ์  ในการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ในครั้งนี้วิทยาลัยของเราได้ จัดสรรคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง พร้อมอินเทอร์เตอร์เน็ตความเร็วสูง 1000Mbps/1000 Mbps  จำนวน 2 เส้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาทดสอบในครั้งนี้

Message us