ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล ได้จัดค่ายพักแรมชั่วคราวลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล  โดยมีกิจกรรมการเข้าค่ายดังนี้

  1. เดินทางไกล
  2. ทดสอบกำลังใจและผจญภัย
  3. ฐานวิชาพิเศษ
  4. ชุมนุมรอบกองไฟ

ดุภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RC.TECH2019

Message us