หน้าแรก

Official Trailer 2020

แผนที่เส้นทางสู่วิทยาลัย

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

สถานศึกษาอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งนี้ เรียนฟรีไม่มีค่าเทอม (ระดับ ปวช.),รถรับ-ส่งฟรี,เครื่องแบบนักเรียนฟรี,อุปกรณ์การเรียนฟรี

โครงการเรียนฟรี 15 ปี

 • สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ได้แก่
 1. เรียนฟรี ไม่มีค่าเทอม ไม่มีค่าสมัครเรียน
 2. เครื่องแบบนักเรียนฟรี
 3. อุปกรณ์การเรียนฟรี
 4. รถรับ-ส่งฟรี
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 170 บาทต่อปี

หลักสูตรการศึกษา

 • สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
 • หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชาช่างยานยนต์,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง,สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
  สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิชาธุรกิจการกีฬา

ส่งเสริมทักษะด้านกีฬาสู่อาชีพ

 • สถานศึกษา จัดทำหลักศุตรเสริมทักษะด้านกีฬา เพื่อเป็นก้าวแรกของการเล่นกีฬาให้เป็นอาชีพในอนาคต โดยการสนับสนุนจากสโมสรฟุตบอลราษีไศล ยูไนเต็ด จัดตั้งเป็นอะคาเดมี่ ดังนี้
 • แคมป์ รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
 • แคมป์ รุ่นอายุ 16 ปี หญิง
 • แคมป์ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
 • แคมป์ รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
 • แคมป์ฝึกบอลอาชีพ U-23

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ฟุตบอลอาชีวะ U19 ชนะเลิศ ระดับชาติ 2563

ฟุตบอลหญิง รายการบุษบงก์คัพ อำเภอยางชุมน้อย ชนะเลิศ 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬา E-SPORT (ROV 1V1) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬา E-SPORT (ROV 5V5) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

VIDEO PRESENT..

Message us